http://italianrosaries.it/ Registar zaposlenih u javnom sektoru

prima kuhinje po mjerimaroon 5 beautiful mistakesigrica solitairebon simpaavast hrvatskadars kamere maceljytong kućeinstruktorapartmani morejaka upala zuba Italian RosariesShare Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP. Registar omogućuje djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama i ... Registar zaposlenih u javnom sektoru (RegZap) je informacijski sustav koji na jednom mjestu objedinjava podatke o više od 250.000 državnih i javnih ... Upozorenje! Pristup sustavu dozvoljen je samo ovlaštenim osobama. Vaše aktivnosti u sustavu se bilježe. Prihvaćam, Ulaz. Verzija vašeg browsera je stara. Ovim se Zakonom uređuje uspostava, ustroj i vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru. Članak 2. Registar zaposlenih u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: ... Jun 23, 2020 — Registar zaposlenih u javnom sektoru je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i učinkovitog ... Ovom Uredbom utvrđuje se sadržaj podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovoga prikupljanja ... Ime, Nermin. Prezime, Demirović. Institucija, KJP Sarajevo–šume” d.o.o Sarajevo. Radno mjesto, Koordinator. Osnovna plata(KM), 1.357,29. Detalji. Registar zaposlenih u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Registar) je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i ... Jul 15, 2021 — Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Pravni fakultet Osijek (Katedra ... REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU institucije zaključuju ugovores FINA-om kao ... sektoru (u daljnjem tekstu: Registar) je skup podataka o za- vodenja ... Registar zaposlenih u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Registar) je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi radi uspostave kvalitetnog i ... Oct 6, 2020 — ... načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 57/20), dalje: Uredba, ... Objaviti registar zaposlenih u javnom sektoru u KS (državi službenici i namještenici, kao i zaposlenici u preduzećima i institucijama kojima je osnivač ... Sep 13, 2021 — Dostava obračuna plaće putem OKP za zaposlene u javnom sektoru ... podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (Narodne novine, br. Ovom Uredbom utvrđuje se sadržaj podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovoga prikupljanja i ... Izvršitelj obrade. Financijska agencija (FINA – centralni obračun plaća) kod koje se nalazi i registar zaposlenih u javnom sektoru i Libusoft Cicom d.o.o.. May 21, 2020 — ... Uredbe o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade, te mjerama zaštite podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 57/2020). Planom provedbenih aktivnosti programa gospodarskog oporavka Vlade Republike Hrvatske od 6. svibnja 2010. godine predviđena je izrada Registra zaposl. Članci na temu registar zaposlenika u javnom sektoru. PLAĆANJE SLUŽBENIKA ... Bauk kaznio Finu zbog registra zaposlenih u državnoj upravi. Jun 14, 2021 — -COP (obračuni plaća, korektivni obračuni, obračuni materijalnih prava, korekcije materijalnih prava itd.) -REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU ... Registar zaposlenih · Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine · Odjeljenje za zajedničke poslove · Odjeljenje za stručno usavršavanje i razvoj ... REGISTAR ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU. UNOS PODATAKA ZA JAVNE SLUŽBE. - OBAVIJEST -. Svim javnim službama sukladno članku 2. Zakona o plaćama u javnim ... Navedenim odlukama je uređeno pitanje uspostave i vođenja registra imenovanih lica i registra zaposlenih u javnom sektoru u Bosansko-podrinjskom kantonu ... IMEPREZIMEORGAN UPRAVESJEDIŠTE UPRAVESTRU...ŽELJKOLONČARSLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANE SBK/KSBTRAVNIKVSSMARINKOKRAJINASLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANE SBK/KSBTRAVNIKVSSSONJACILENŠEKSLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANE SBK/KSBTRAVNIKVSSView 17 more rows Popunjavanje Registra zaposlenih u javnom sektoru započelo je u svibnju i trebalo je biti dovršeno do kraja lipnja, no točan broj zaposlenika koji se ... Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru ... i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom. idevent_typecreated_atdescribed_statelast_described_at2905sent2015‑08‑16 14:02:38 +0200waiting_response2015‑08‑16 14:02:38...2994response2015‑08‑21 12:35:51 +02002015‑08‑21 13:13:36...2996followup_sent2015‑08‑21 13:13:30 +0200View 23 more rows Nadalje, u pojedinim su školama utvrđene pogreške vezane uz unos podataka o radnom stažu u Registar zaposlenih u javnom sektoru (dalje u tekstu: Registar). ... unosi i ažurira podatke u Registru zaposlenih u javnom sektoru, provodi postupak prijma u državnu službu u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave ... Korisnici odnosno osobe ovlaštene za rad u aplikaciji Registra zaposlenih u javnom sektoru u obvezi su u svojim institucijama ažurirati navedeno kroz ... Dec 11, 2019 — U ožujku 2011. donesen je Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (Narodne novine 34/11), kojim su propisani uspostava, ... Izvor: Registar zaposlenih u javnom sektoru ... Tablica dopunjena s podacima o broju državnih službenika u OS RH. Tablica 30. Broj državnih namještenika na ... Apr 19, 2019 — URED za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u suradnji s Misijom OSCE-a u BiH jučer je predstavio Registar ... Registar zaposlenih u javnom sektoru i Centralni obračun plaća. S ciljem reforme državne uprave, upravljanje ljudskim potencijalima utvrđeno je kao jedno od ... Oporbeni saborski zastupnici ocijenili su kako je ideja o centralizaciji registra zaposlenika javnoj upravi dobra, ali i ustvrdili kako je prijedlog zakona ... Jan 5, 2022 — Naplata javnih prihoda platnim karticama. POJMOVI I SKRA ĆENICE RegZap – Registar zaposlenih u javnom sektoru Zahtjevi za izmjenom podataka ... Također, analiza broja zaposlenih u javnom sektoru, udjela u ukupnoj zaposlenosti i ... Prema registru Ministarstva financija, za sada, jedini regionalni ... Apr 18, 2019 — Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo od danas dostupan je široj javnosti koja će na ovaj načim imati uvid u ... Registar zaposlenih u javnom sektoru i COP. Registar omogućuje djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama i ... Registar zaposlenih u javnom sektoru ‐ Uputa za rad sa XML datotekama Unos podataka putem XML datoteka (inicijalni unos i daljnje usklađivanje podataka) Za ...
baur skidanje temp kod beba trgovački sud rijeka konzum početak tjedna lijek za kašalj
Bing Google